Příloha II. ke smlouvě o poskytování služby
č. 2018 . . . . .

Specifikace cen

Smluvní strany:

Společnost:
IČ:
DIČ:
(dále jen „Odběratel“)

a

Společnost: EPMS, s.r.o.
IČ: 26751038
DIČ: CZ26751038
(dále jen „Dodavatel“)


Odběratel a Dodavatel se dohodli na následujících cenových podmínkách za používání služeb:

Distribuce zpoplatněných souborů

1.   Poplatky

Zřízení služby (do 50 souborů, do velikosti 50MB)0 Kč bez DPH
Zřízení služby (do 200 souborů, do velikosti 200MB)500 Kč bez DPH
Zřízení služby (do 500 souborů, do velikosti 500MB)1000 Kč bez DPH
Měsíční provozní poplatek500 Kč bez DPH
Poplatek za zaplacený zpřístupněný soubor1 Kč bez DPH

 

2.   Splatnost

Splatnost poplatků za tuto službu činí 15 dnů po skončení daného měsíce.

 

 

 

 

 

priloha2_sluzba_filestore / V 2 / 1.4.2011