Příloha II. ke smlouvě o poskytování služby
č. 2018 . . . . .

Specifikace cen

Smluvní strany:

Společnost:
IČ:
DIČ:
(dále jen „Odběratel“)

a

Společnost: EPMS, s.r.o.
IČ: 26751038
DIČ: CZ26751038
(dále jen „Dodavatel“)


Odběratel a Dodavatel se dohodli na následujících cenových podmínkách za používání služeb:

Zpracování a elektronické vystavování pokladních dokladů koncovým zákazníkům

1.   Poplatky

Zřízení služby500 Kč bez DPH
Měsíční provozní poplatek1000 Kč bez DPH
Poplatek za vystavený doklad0 Kč bez DPH

 

2.   Splatnost

Splatnost poplatků za tuto službu činí 15 dnů po skončení daného měsíce.

 

 

 

 

 

priloha2_sluzba_bill / V 2 / 1.4.2011