Příloha II. ke smlouvě o poskytování služby
č. 2018 . . . . .

Specifikace cen

Smluvní strany:

Společnost:
IČ:
DIČ:
(dále jen „Odběratel“)

a

Společnost: EPMS, s.r.o.
IČ: 26751038
DIČ: CZ26751038
(dále jen „Dodavatel“)


Odběratel a Dodavatel se dohodli na následujících cenových podmínkách za používání služeb:

Zpracování statistik - paušální (pro transakce neposkytované Dodavatelem)

1.   Poplatky

Zřízení služby500 Kč bez DPH
Měsíční provozní poplatek5000 Kč bez DPH
Poplatek za každou zpracovávanou transakci0 Kč bez DPH

 

2.   Splatnost

Splatnost poplatků za tuto službu činí 15 dnů po skončení daného měsíce.

 

 

 

 

 

priloha2_sluzba_statsfixed / V 2 / 1.4.2011